Untitled Document
Vissza a nyitólapra!
Vissza a nyitólapra!
Untitled Document
 
Hírek/újdonságok | Interjúk | Program | Sajtófigyelő | Felhívások | Találkozások | Galéria | Elérhetőség
Regisztrációs adatbázis | Regisztráció ! | Üzenetek | Háromszék | Értéktérkép/körutak | Zarándokhelyek | Hasznos oldalak
 
     
 
Akarjunk tenni valamit a szülőföld megtartásáért - interjú Gazda Józseffel , a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójának orbaiszéki védnökével.

1. Háromszéki Magyarok Világtalálkozója. Mit mondott Önnek első hallásra ez a név, mi volt az első benyomása?
Gazda József: Az első benyomásom: vegyes volt, mert csak múlt időben beszélhetünk már ama első benyomásról. Pozitív – hogy jó ez -, és kétkedő. Vajon lesz elegendő erőnk hozzá? Vajon valóban hazajönnek fiaink, az eltávolodottak, a szétszóródottak? A világban szétszórt háromszéki magyarság? És ha hazajönnek, lesz ereje a szülőföld-anyának újra magához ölelni gyermekeit, az itthon-küszködőknek („én itt tiprom a porondot!”) gondoskodó, szerető anyaként fogadni testvéreiket? Vajon nem rontott el bennünket a kor?

2. Milyennek látja az elszármazottak és itthon élők viszonyát? Időszerűnek látja a Háromszéki Magyarok Világtalálkozóját?
Gazda József: Sokat jártam a világban, sok elszármazottal találkoztam kint, a végeken. Illetve ott, az új hazákban. S tapasztalatom: Aki magyar, s aki innen ment ki, lelkében hordja magyarságát, lelkében hordja szülőföldjét. Szétszakíthatatlan szálak kapcsolnak össze bennünket. Hogy csak pár példát mondjak: Canberrában és Melbourneben Sepsiszentgyörgyről, Adelaidebnen Kézdivásárhelyről és ugyancsak Sepsiszentgyörgyről kiszármazott háromszéki magyarok – addig egy híján számomra ismeretlenek – voltak a befogadóim, szállásadóim, s ahogy utólag megtudtam, valósággal versenyeztek értem, értünk. S mi nyithatta meg a lelküket, mi kapcsolhatott össze bennünket? A közös szülőföld!

3. Az orbaiszéki kistérség védnöki felkérés hírét hogyan fogadta, illetve hogyan látja saját szerepét: miben tud, miben kíván a rendezvény, a szervezők segítségére lenni?
Gazda József: Váratlanul ért, s kétkedéssel fogadtam. Egyrészt, hogy megillethet engem ez a megtiszteltetés? Meg hogy bár édesapám révén családom, és éltem utolsó 45 esztendeje révén magam is orbaiszéki vagyok, de gyermekkorom sepsiszentgyörgyhöz kapcsol. Meg aztán vajon tettem én annyit, hogy valóban joggal eshetett rám a választás? Meg arra is gondoltam, vajon nem lett volna jobb választás egy-egy a történelem során a szülőföldjéhez, kisebb régiójához kapcsolódott "nagy név", mondjuk Orbaiszékre egy Mikes, a többi székekre is lehetett volna készíteni egy „patinás” névsort… Szóba is hoztam ezt, de a 40 éves kommunista rémuralom még mindig élő agytörlő hatását érzem abban, hogy a szervezők nem vették figyelembe ezt a javaslatomat, s akkor én megmaradhattam volna mint egyike a sokaknak. A védnökök listája amúgy sem következetes. Mert bár megtiszteltek bennünket, „kicsiket” a védnök-címmel, kiugró nagyokat, és velünk egy kalap alá semmiképpen nem vehető egyéneket tettek elénk, Szili Katalin és Markó Béla személyében, s joggal ébredhet fel azokban, akik ezt a listát olvassák, hogy mit keresnek egymás mellett ezek az emberek? Ilyen szempontból kellemetlennek, s eléggé át nem gondoltnak is érzem egyébként mindenképp megtisztelő felkérésemet.
Hogy miben látom szerepemet? Még nem tisztázódott számomra. A kapott feladatok tisztázhatják. Nem holmi szimbólum, inkább cselekvő ember szeretek lenni addig, amíg vagyok.

4. Mit gondol, mi lehet az erőssége, pozitív hozadéka egy ilyen rendezvénynek?
Gazda József: Az együttlét, azt újbóli találkozás, a lehetőség arra, hogy értékeinket megmutassuk.

5. Mit gondol az Óriáspince-tetőre tervezett emlékhelyről?
Gazda József: Nem ismerem a tervet, így nem lehet véleményem róla.

6. A világtalálkozó keretében milyen rendezvényre látogatna el szívesen, illetve hol találkozhat Önnel a háromszéki közönség?
Gazda József: Szívesen ott leszek bárhol, ahová hívnak, s ahol meg tudjuk mutatni kultúránkat, értékeinket.

7. Mit üzen az elszármazott háromszékieknek? Mit üzen az itthon élő háromszékieknek?
Gazda József: Hogy jöjjenek minél nagyobb számban haza. Várjuk őket. S hogy ne nézzenek le bennünket, akiket a láthatatlan kötelékek örökre idekapcsoltak. S megmaradtunk többnyire szegény embereknek. Mert aki itt tisztességesen élt, él ezen a megszenvedett földön, az szegény is maradt ebben a visszájára fordított világban. Ám a szegénység ne jelentsen tunyaságot, érdektelenséget, beletörődést is. Fogjunk össze – elmentek és itthon maradottak -, s akarjunk tenni valamit a szülőföld megtartásáért. Mert mindennapi keserű élményünk lehet: csúszik ki alólunk a haza földje. Hatalmas erők dolgoznak azon, hogy idegenítsék el, orozzák el tőlünk ezt az egyetlent, mely a miénk, s melybe örökre beleíródott a mi nevünk, a mi arcunk! S melyen ezek a szavak, hogy székelyföld, hogy édesanya, haza, és hogy itthon vagyok, s hogy magyar vagyok nem lehetnek másodrangúak! „Nem hivatalosak.” Majdnem hogy törvényen kívüliek. Úgy az enyém ez a föld, hogy a tied is lehet ugyanakkor. Csak ennyit kellene megérteni, s akkor békésen, szeretetben élhetnénk egymás mellett. Nem mint letiportak, hanem mint egyenlők! De hogy ez így legyen, így lehessen, ezért küzdenünk kell. És vállaljuk fel ezt a küzdelmet! Elszármazott testvéreink álljanak mellénk ebben a harcban, mely még itt is csak kibontakozóban van. De már – annyi-annyi tehetetlenség, megkötöttség, eltunyultság után – elindult. Van!

Szerkesztő: Péter Orsolya


Azt üzenem az erdővidékieknek, gondolkodjunk együtt a jövőn!
-
interjú Dr. Egyed Ákos történészszel, a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójának erdővidéki védnökével.

Hogyan tudjuk megszólítani a ifjakat, fiatalokat?
- intejú Melzer Andrea, református vallástanárral, a Keresztény Ifjúsági Találkozó egyik szervezőjével.

Minket az érdekel, hogy ne magunknak szervezzük! – interjú Demeter Jánossal, Kovászna Megye Tanácsának elnökével, a HMVT házigazdájával.

Nagy várakozás előzi meg ezt a világtalálkozót! – interjú Haszmann Pállal, a Csernátoni Tájmúzeum vezetőjével, a HMVT kézdiszéki védnökével.

«« vissza | fel

 

 
Untitled Document
 

További médiapartnerek:
Sláger Rádió, Székely Hírmondó, Polyp TV, Profi Rádió, Plusz Portál, Erdővidék Hetilap, Marosvásárhelyi Rádió, www.erdovidek.ro, 24 FUN, Fókusz portál

 

Untitled Document
Háromszék NapilapSepsi RádióKrónika NapilapDuna Televizió
2.0 verzió Copyright © 2007 Háromszéki Magyarok Világtalálkozója
szerkesztő: Török Enikő és Péter Orsolya | design: Kolumbán Hanna | web-fejlesztés: Cast kft