Untitled Document
Vissza a nyitólapra!
Vissza a nyitólapra!
Untitled Document
 
Hírek/újdonságok | Interjúk | Program | Sajtófigyelő | Felhívások | Találkozások | Galéria | Elérhetőség
Regisztrációs adatbázis | Regisztráció ! | Üzenetek | Háromszék | Értéktérkép/körutak | Zarándokhelyek | Hasznos oldalak
 
     
 

«« vissza | fel | bezár

Nagy várakozás előzi meg ezt a világtalálkozót! – interjú Haszmann Pállal, a Csernátoni Tájmúzeum vezetőjével, a HMVT kézdiszéki védnökével.

1. Ön a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójának kézdiszéki védnöke. Hogyan fogadta a szervezők erre vonatkozó felkérését? Egyáltalán mit gondol a Világtalálkozó ötletéről?

Haszmann Pál: Kézdiszéki védnökként örvendezek, hisz a megyében ilyen rendezvényre még nem került sor. Nagyon fontosnak tartom, mert megmozgatja a vidék közösségét, mindenki megmutathatja magát egy ilyen találkozó alkalmával, legyen az kézműves, patkolókovács, a vidék ismert személyisége: író, jó orvos, olyan ember aki a közösségéért valamit tenni próbál. Olyan, aki a mai felgyorsult világban nem megy el érdektelenül a kérdéseink mellett, hanem azokra válaszokat, megoldásokat keres. Vállal sokmindent, hiszen a jövőre gondol, e vidéknek a felemelkedésén dolgozik, az eljövendő fiatalság gondjain próbál segíteni illetve most alapoz azért, hogy az utánunk jövő nemzedékek valamit kapjanak tőlünk is, amit ők a maguk során majd továbbadhatnak.
Örvendek ennek a világtalálkozónak! Egy kicsit izgulok is, hogy vajon az első ilyen jellegű megmérettetés hogyan fog sikerülni? Én meg vagyok győződve, hogy jól! Egy csomó gonddal is jár ez, egy csomó olyan dolog is lesz, amit másképpen tervezünk és valami más születik meg belőle, dehát ez így van rendjén, így van a helyén! Első alkalom, ezért hasonló egy kicsit ahhoz, amikor egy családban az első kisbabát várják, - a Jó Isten áldását, gyermekként -, hogy milyen lesz, nem tudjuk?! Hogy kék szeműnek születik, virgoncnak vagy sírósnak? Az a fontos, hogy nagy-nagy várakozás előzi meg ezt a világtalálkozót! Hogy én ennek egyik védnöke lehetek, ez számomra igen nagy megtiszteltetés, próbálok ezért tenni is a magam ereje, módja szerint és szellemi képességeimet is figyelembe véve melléje állok, támogatom minden lehetőségemmel.

2. A rendezvény közösségi élményre alapoz illetve arra, hogy az embereknek szükségük van időnként, hogy érezzék/tudják, hogy valahová tartoznak. Mit gondol Ön erről, a mai világban egyáltalán lehet beszélni közösségekről?

Haszmann Pál: Szükségünk van találkozásokra, hogy megmutathassuk magunkat, hogy tudjuk azt, hogy van egy közösség ahová tartozunk, hiszen közösségek nélkül alig lehetne élni. A mai világban elszigetelődő emberi lények, akik egymástól elhidegülve, minden kapcsolat nélkül vagy a kapcsolatok felrúgásával élnek, azok az emberek betegek. Egy kisközösség legyen az bármilyen kicsi, ha össze tud fogni, gondolatait meg tudja fogalmazni és tudja, hogy valahová tartozik, a székely magyarsághoz, az erdélyi magyar közösséghez, ami itt jelent épít, jövendőben gondolkodik, az nagyon fontos.
Egy ilyen rendezvény nyilván a közösségi élményre alapoz, hiszen olyan lesz ez, mint egy tarka rét, amikor virágba borul és színeivel pompázik, illatozik.
Hogy is áll a világban a közösségek dolga? Hát bomlik a közösség, már el egészen odáig, hogy a család intézményét is kikezdik, már arra sincsen szükség! Azt mondják, hogy jól van úgy, ha a párok együttélnek, ha megunják egymást, akkor továbbköltöznek. Nem, nekünk nem erre van szükségünk, nekünk jól működő közösségekre van szükségünk, amelyeknek az alapja a család, ennek erősítését célozza meg többek között a rendezvény is.

3. A rendezvény egyik célja a háromszéki öntudat erősítése. Mit gondol Ön erről, létezik-e egyáltalán háromszéki öntudat, akár az itthon élőkre gondolunk, akár az innen elszármazottakra?

Haszmann Pál: A háromszéki ember évszázadai során jó ezer esztendeje mindig próbált a közösségi öntudatra építeni, s ezt a közösséget erősíteni, ami idáig megtartotta. Ha nem lenne egy öntudatában erős közösség, akkor én azt mondom, hogy Háromszéknek ezt a világtalálkozóját sem tudnánk megszervezni.
A háromszéki öntudat, a székely öntudat minden pillanatban megmutatkozik, ha arra gondolok, hogy - az autonómiára van-e szükség vagy nincs – kérdésre, a közösségeink nagyon jó arányban, ha kell 100%-osan is kimondták az igent, azt, hogy nekünk önrendelkezésre van szükség, ami nem bánt senkit a maga dolgában, sem az ország épségét nem veszélyezteti. A mi közösségünk meg tudja fogalmazni, hogy szükség van rá, tehát van öntudata, a jövőbe tud tekinteni és ezáltal gyerekeire, unokáira is gondol.

4. Biztosan tudomást szerzett a Óriáspince-tetőre tervezett emlékműről, aminek a munkálatai április folyamán kezdődnek el. Mit gondol erről az emlékműről, válhat-e ez a háromszékiek egyik zarándokhelyévé?

Haszmann Pál: Háromszéknek nagyon sok zarándokhelye van. Az Óriáspince-tetőre tervezett emlékmű is egy eljövendő zarándokhely. Azzal, hogy most leteszik ennek alapköveit és megépül ez az emlékmű, elindul egy folyamat. Ez arra is jó, hogy a nagy ünnepségsorozatok végezetével, azt az emlékművet nem hordja el senki, azt mindenki a szemeivel vigyázza majd, hogy a jövő esztendőre és hosszú esztendők múlva, évtizetedeken, ha kell évszázadokon keresztül is ez a szép emlékmű ott állhasson az Óriáspince-tetején, ami embereket hív és vonz oda, közösségeket vár oda és mindig újabb-újabb ötleteknek ad ihletet és valóban a székely-magyarságnak egy zarándokhelyévé válik majd. Hisz nem messze van oda Maksa, ahol valamikor őseink törvényt írtak, törvényt teremtettek és ítéletet hoztak, s a székely önrendelkezés lehetőségeivel élve ott olyan dolgokról döntöttek, ami a székely-magyarságnak az életében fontos kérdéseket szabályozott, határozott meg.

5. Van-e már tudomása arról, hogy milyen programokat terveznek a kézdiszéki régióban, illetve Csernáton községben?

A kézdiszéki rendezvények már körvonalazódnak, egy lelkes fiatal csoport járja a falvakat. Csernáton községben ezt már közösen meg is fogalmaztuk, papírra vetettük. Számtalan jó elképzelés született, s én azt mondom, ha még nincs is olyan hírverés a magyarok világtalálkozója körül, de már minden közösség tudja, hogy mit várnának el tőle, ahogy a mi közösségünk is tudja, hogy mivel tud ott megjelenni, hogyan tudja saját magát megmutatni.
Sok szép rendezvényt tervezünk a mi községünkbe, beleértve a hozzánk tartozó falvakat is, mindenki készülődik és nagy az elvárás. Csernáton a maga jó hírnevét ebben az esetben is meg kell őrizze, minőségi, szép anyaggal kell megjelenjen.

6. Milyen szerepet szán a Csernátoni Tájmúzeumnak a Világtalálkozó ideje alatt?

A Csernátoni Tájmúzeum erre az időszakra számos rendezvénnyel rukkol elő, az ünnep tiszteletére egy népművészeti kiállítással készülünk és lesz egy képzőművészeti kiállítás is. Ebben az időszakban népes lesz az udvar sok drága alkotó fiatallal, a tótvázsonyiak fognak éppen itt táborozni. Tehát aki ide betér, elszármazott vagy hazatérő, messzire elszakadt és erre a rendevényre hazajövő csernátoni vagy annak maradéki (utódai), ha eljönnek a múzeumba, ezzel a sok szép rendezvénnyel találkoznak, számbaveszik, erősődnek szívükben, hitükben, lelkükben!
A magyarországi testvéreink egy ereklyés országzászlót hoznak haza, azt átadják a múzeum közösségének, tehát nem is sorolom, hogy mi mindenre alkalmas ez az udvar, ez az intézmény, amely mindenkit nagy szeretettel hazavár.

Megkérdezte: Mágori István
Szerkesztő: Péter Orsolya
Olvasószerkesztő: Nemes Előd

«« vissza | fel | bezár

 

 
Untitled Document
 

További médiapartnerek:
Sláger Rádió, Székely Hírmondó, Polyp TV, Profi Rádió, Plusz Portál, Erdővidék Hetilap, Marosvásárhelyi Rádió, www.erdovidek.ro, 24 FUN, Fókusz portál

 

Untitled Document
Háromszék NapilapSepsi RádióKrónika NapilapDuna Televizió
2.0 verzió Copyright © 2007 Háromszéki Magyarok Világtalálkozója
szerkesztő: Török Enikő és Péter Orsolya | design: Kolumbán Hanna | web-fejlesztés: Cast kft