Untitled Document
Vissza a nyitólapra!
Vissza a nyitólapra!
Untitled Document
 
Hírek/újdonságok | Interjúk | Program | Sajtófigyelő | Felhívások | Találkozások | Galéria | Elérhetőség
Regisztrációs adatbázis | Regisztráció ! | Üzenetek | Háromszék | Értéktérkép/körutak | Zarándokhelyek | Hasznos oldalak
 
     
 

«« vissza

Azt üzenem az erdővidékieknek, gondolkodjunk együtt a jövőn!

Interjú Dr. Egyed Ákos történészszel, a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójának erdővidéki védnökével.

1. Ön a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójának erdővidéki védnöke. Hogyan fogadta a szervezők erre vonatkozó felkérését? Egyáltalán mit gondol a Világtalálkozó ötletéről?
A világban egyidőben két, egymásnak ellentmondó mozgást figyelhetünk meg: a globalizációt, vagyis az egységesülést, illetve a lokalizációt, azaz a kistérségek, kisközösségek védekezését a teljes szétesés, beolvadás ellen. Ebben a keretben kereshetjük a Háromszéki Magyarok Világtalálkozója ötletének az okát is. Háromszék székelymagyarsága a fogyó mennyiségi mutatót azzal szeretné ellensúlyozni, hogy növeli kapcsolatait, lehetőségeit a szétszóródottak között. Ennek pedig legeredményesebb módja lehet a személyes találkozás, a régi baráti szálak felelevenítése, új baráti viszonyok, együttműködések szövődése. Mivel az utóbbi két-három évtizedben a szétszóródás soha nem tapasztalt méreteket öltött, a világtalálkozó ötletét jónak tartom, bár tisztában vagyok megvalósításának nehézségeivel.
Számomra természetesen nagy megtiszteltetés, hogy az erdővidékiek világtalálkozójának védnökévé kértek fel. Mióta erről értesültem, sokat gondolkodom, mivel is tudnék hozzájárulni a tanácskozás sikeréhez, hasznosságához.
Tulajdonképpen erről szeretnék szólni a következőkben.

2. A rendezvény közösségi élményre alapoz, illetve arra, hogy az embereknek szükségük van időnként, hogy érezzék, tudják, hogy valahová tartoznak. Mit gondol Ön erről, a mai világban egyáltalán lehet beszélni közösségekről?
A székelység történelmében a közösségeknek kivételesen nagy szerepük volt. Közösségek mindig voltak, de formájukban is, tartalmukban is változtak a változó korok szerint. Hosszú évszázadok során minden egyén valamely kisközösség tagja volt, amely szabályozta törvényileg vagy szokásai által az egyedi életeket: védte, segítette, s ha a közösség úgy látta, nem kímélte a szigort, amennyiben a közösség érdekeit veszélyeztetve látta. Közösségek természetesen napjainkban is vannak, de ezek belső összetartó ereje (kohéziója) jóval gyengébb, mint a korábbiaké, és ezt én éppen a globalizálódás egyik következményének tartom. Ma könnyebb „világgá menni”, mint régen, amikor a mesék hőseit is megsirattuk, ha éppen indulóban voltak a nagyvilágba. De az itthonmaradók többsége mégis mindig és most is közösségeket alkotott és ezzel a szülőföldön való boldogulás, megmaradás esélyeit növelte. Az egyházak mellett gondolok elsősorban a művelődési életben önkéntesen alakult s alakuló közösségekre, amelyek védik a hagyományos értékeket, amelyekhez újakat adnak hozzá.

3. A székelység az évszázadok során különféle, és talán szinte folyamatos veszélyben volt és van. Milyen volt ez a veszély a korábbi századokban és milyen most? E gondot tudja enyhíteni a Világtalálkozó?
Régen főleg külső veszélyek fenyegették a székelységet: idegen népek, hatalmak betörései, amelyek ellen könnyebb volt védekezni, mint a belső veszélyek ellen. Ilyeneknek tartom, hogy csak néhányat említsek, az önfeladást otthon vagy idegenben, a hagyományos családi rendszer bomlását, ez ugyanis az utódnevelést, a nemzedéki lánc folytonosságának fenntartását kérdőjelezheti meg idővel. A Világtalálkozó a szolidaritás, a történeti és nemzeti tudat erősítésével járulhat hozzá a veszélyeztetettség enyhítéséhez; különösen az ifjúság jövőjének a lehetőségein kell együtt gondolkodnunk és több lehetőséget teremtenünk.

4. A rendezvény egyik célja a háromszéki öntudat erősítése. Mit gondol Ön erről, létezik-e egyáltalán háromszéki öntudat, akár az itthon élőkre gondolunk, akár az innen elszármazottakra?
Igenis van háromszéki öntudat, ezt majdnem minden nap tapasztalom, van székely, csíki, udvarhelyszéki sőt erdővidéki tudat is. Sajnos Aranyosszékre ez nem jellemző. Az elszármazottaknál erősebben él a tágabb vagy szűkebb szülőföld-tudat, de az otthonmaradóknál is munkál, hiszen a Világtalálkozó ötlete is erről szól.

5. Biztosan tudomást szerzett az Óriáspince-tetőre tervezett emlékműről, aminek a munkálatai június folyamán kezdődtek el. Mit gondol erről az emlékműről, válhat-e ez a háromszékiek egyik zarándokhelyévé?
Az Óriáspince-tető ötletét is jónak tartom, mert ha sikerül érdekesen megalkotni, szimbolikus összetartó erő lehet.

6. Mit üzen az erdővidékieknek, a háromszékieknek a Világtalálkozó alkalmával?
Erdővidék az én hazám, vallom Kriza Jánossal, benne a kisebbik hazám Bodos, szeretett szülőfalum. Erdővidék számos nagy alkotó embernek adott életet, a genius loci, a hely szelleme minden faluban tetten érhető. Ennek éltetése is egyik eredménye lehet a Világtalálkozónak. Erdővidék ma nehezebb napokat él át, mint általában a történelemben, különösen a megélhetési lehetőségek szűkülése sokszorozza a gondolatokat. Ehhez hozzájárul a megváltozott életmód, hiszen a föld nem költözött el, nem vándorol el, sem a termőföld, sem az erdő, sem a legelő, de egyre kevesebben vállalják különösen a fiatalok közül az ősi földművelő-állattenyésztő foglalkozással járó életformát. Úgy gondolom, hogy a közösségek erősítése segíthetne, ha a jóféle hagyományok megtartása mellé az újabb civilizáció nyújtotta lehetőségeket tudjuk párosítani, ezeket egyesíteni, ami igencsak nehéz feladat, de talán nem reménytelen. Azt üzenem az erdővidékieknek, gondolkodjunk együtt a jövőn, a közösségek érdekein, s úgy próbáljunk szervezkedni, hogy a szerveződések keretein belül az egyéni érvényesülés esélyeinek útját is egyengessük.
Jó találkozást!

Ui. Mivel a Világtalálkozó időpontja egybeesik egy fontos és szép családi eseménnyel, sajnos személyesen nem, csak lélekben lehetek jelen ezen a nagyszabású és sokat ígérő rendezvényen.

Szerkesztő: Demeter László

«« vissza | fel | bezár

 

 
Untitled Document
 

További médiapartnerek:
Sláger Rádió, Székely Hírmondó, Polyp TV, Profi Rádió, Plusz Portál, Erdővidék Hetilap, Marosvásárhelyi Rádió, www.erdovidek.ro, 24 FUN, Fókusz portál

 

Untitled Document
Háromszék NapilapSepsi RádióKrónika NapilapDuna Televizió
2.0 verzió Copyright © 2007 Háromszéki Magyarok Világtalálkozója
szerkesztő: Török Enikő és Péter Orsolya | design: Kolumbán Hanna | web-fejlesztés: Cast kft