«« vissza | fel | bezár

2004. július 9. - Háromszéki magyarok világtalálkozója
A Háromszékről a világ különböző szegleteibe emigrált magyarok találkozója az utóbbi évek legizgalmasabb rendezvénye lehet - vélekedett tegnap Demeter János, a megyei tanács elnöke. A megyeházán tartott tanácskozáson a kultúra képviselői, lelkészek, vállalkozók, politikusok egyeztették elképzeléseiket a 2005-ben vagy 2006-ban szervezendő találkozóról.
A következő időszakban Kovászna megye sorsa, építése nem csak az itthon lévők felelőssége, hanem azoké is, akik elhagyták ezt a térséget, ezért 2005-ben megszerveznénk a háromszéki magyarok világtalálkozóját - ismertette kezdeményezését Demeter János háromszéki tanácselnök. Össze kell állítani az idegenben élők adatbázisát, ez a polgármesterek, egyházak feladata lenne - tette hozzá, kijelentve: fantasztikus háromszéki magyar emberek élnek Amerikától Norvégiáig, akik sokat tudnának tenni a megyéért. E bevezető gondolatok után a mintegy kéttucatnyi jelenlévő megfogalmazta véleményét a tervezett találkozóról.
Elhangzott: a világtalálkozót minden háromszéki településre ki kell terjeszteni. Fontos az iskolák bevonása az előkészítésbe, ugyanakkor szakmák szerint, ,,rétegesen-is lehetne szervezkedni, viszont kerülni kellene a belterjességet, diákok számára is lehetővé kellene tenni, hogy a különböző ágazatokban külföldön dolgozó háromszékiek tapasztalatait, szemléletét megismerhessék. Felmerült, hogy ez alkalomra jó lenne rendbe tenni a temetőket, meg kellene jelölni az emlékhelyeket.
,,Ünneprontó-javaslat volt, hogy idegenbe szakadt hazánkfiait ösztönözni lehetne a pusztuló kúriák megvásárlására, rendbetételére, azért, hogy ne mások vegyék meg előlünk. Egyetértettek abban, hogy a háromszéki magyarok világtalálkozójához a kultúra jelentheti a ,,kötőanyagotő, de az ügy mellé kell állítani a Nyugaton élő sikeres vállalkozó honfitársainkat is. Hangoztatták: az egész rendezvényt érzelmileg lehet megközelíteni, építve az eltávozottak nosztalgiájára, szülőföld iránti ragaszkodására, ugyanakkor nagyon fontos pozitív üzenetet eljuttatni a vendégeknek, siránkozás helyett inkább arról kell beszélni, mi a jó Háromszéken, mi az, amit még meg lehet menteni, illetve, mellveregetés nélkül megmutatni azt, mit sikerült idáig tenni. Fontos továbbá a szándék interneten való megjelenítése, fórumot is érdemes erről indítani. Eseményhez kell kötni a találkozót, így az augusztus vége, a perkői Szent István-napi búcsú lenne egy alkalmas időpont ő vélekedtek.
Végezetül Demeter azt ígérte, adatfelmérő lapokat juttatnak el a településekre, hogy minden családhoz bekopogtatva felmérjék, kik élnek külföldön, ez október végéig elkészülhet, akkor már lesz egy forgatókönyv, amely szerint majd tovább lehet lépni. ő Az a fontos, hogy a rendezvény sikeres legyen, nem ragaszkodunk 2005őhöz, ha rövid az idő, lehet akár 2006őban is ő jegyezte meg, újólag kiemelve: óriási szunnyadó erőforrás, elképzelhetetlen szellemi tőke van a nagyvilágban, s a szülőföldért az emberek sok mindenre képesek.
(mol) - Háromszék napilap

2006. július 7. - Máról holnapra: Háromszéki Magyarok Világtalálkozója
A Megyei Művelődési Központ jövő év augusztusára világtalálkozót tervez. És amint mai lapszámunk műsormellékletében is olvasható, még idejében kérdőíves felméréssel tájékozódik, hogy hová és merre is széledt szét a kis- és nagyvilágba az a nyáj, amely ugyan nem éli vélünk mindennapjait, de lelkébe menekítve hordoz magával egy darabka Háromszéket. Az anyai, a testvéri, a hitvesi csók ízét, a kenyér illatát, a pohár bor zamatát, egy hazai virág színét, s egy honi dallam honvágyat ébresztő foszlányát.
A kérdőív a honiak közvetítő segítségével azokat szólítja meg, akik Felső¬csernátoni Bod Péter urammal egyetértésben vallják: ,,mert valamiképpen a hazának ártani nem szabad, azonképpen annak nem használni, mikor lehetne, nagy vétek-. De azokhoz is szól, akik még nem ismerték fel, de alkalmasak rá, hogy érzékeljék: a szülőfölddel, ennek lakóival ápolt élő kapcsolat nélkül sem ők, sem az őket útra engedő közösség nem élhet teljes életet. Az idegen világba szakadás előbb fakulóvá teheti, később elsorvaszthatja az emberi, családi kapcsolatok szépségét és hamvasságát, s kiüresíti azt a Tamási Áron által megfogalmazott és sokat idézett gondolatot, miszerint ,,azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne-.
A Kárpát-medencében szétszabdalva élő és két évszázada váltakozó erősségű hullámokban a nagyvilágba és emigrációba, szórványokba szétszóródott magyarság mostani generációinak megadatott az a lehetőség, hogy egymás kézfogását vagy ölelését keresve, a szétszórtság ellenére a lelki és rokoni együvé tartozás élményének szálait egybefonva, erős köteléket alkossunk a szülőföld és az elszármazottakat befogadó lelki, szellemi és földrajzi térség között.
A Háromszéki Magyarok Világtalálkozójára ezeknek a célkitűzéseknek a jegyében kerül sor.
Erről, a tervezett találkozó mikéntjeiről és hogyanjairól a tulajdonképpeni ötletgazda - dr. Demeter János megyei tanácselnök és társai - a hétfőre tervezett sajtótájékoztatón majd bővebben szól.
Egy ilyen típusú találkozó szükségességét az ötlet szárba szökkenése előtt is éreztük-érezzük. Háromszék kulturális fénye, szellemi ragyogása históriai szerepvállalásaihoz képest, de akár a közelmúlthoz viszonyítva is mintha megtörött volna, gazdasági élete sorvadásnak indult, Székelyföld szomszédos tájaihoz képest is lépéshátrányba került, arról nem is szólva, hogy a gazdaságilag igen erős és nagy iramban gyarapodó-tollasodó dél-erdélyi részek milyen kihívást jelentenek Háromszék számára. Félő, hogy ha nem leszünk képesek összeszedni magunkat, egyszerűen bekebeleznek és lenyelnek bennünket. Nyelvünkkel, kultúránkkal, viszonylagos önállóságunkkal, nemzetiségünkkel egyetemben.
Az öregedő és népességükben is megfogyatkozott falvak, a gazdaságilag legyengült városok, a nemzeti és gazdasági expanzió révén kifosztott és folyamatosan elhódított térség nemzeti, kulturális és gazdasági önazonosságát csak úgy őrizheti meg és viheti át a globalizáció túlsó partjára, ha az itthoniak lelkéből leledzett fiai és lányai, a vélük közösséget vállaló és szimpatizáló, közösségeinkből kiszakadt sokaság erre rásegít.
A Művelődési Központ felhívása azt az eddig mérhetetlen erőt akarja mérhetővé tenni, amely a szétszóratásban élők érzelmeinek, ötleteinek, szellemi és gazdasági erejének hazakapcsolásával erősítheti és megmentheti lelkeinket, zöldebbé varázsolhatja reményeinket, s dúsabb lombozatúvá teheti gazdaságunkat, autonómiás önállóságunkat, s mindezek következtében, Petőfit parafrazálva, a Háromszék név megint szép lesz, méltó régi hírnevéhez, és jövőjét tekintve is az uniós élet egyik üde székely-magyar színfoltja marad.
Sylvester Lajos - Háromszék napilap

2006. július 11. – Háromszéki világtalálkozó
Első alkalommal szervezi meg a Háromszéki Magyarok Világtalálkozóját a Kovászna Megyei Művelődési Központ. A megyei önkormányzattal közösen szervezendő rendezvényre a világban szétszóródott háromszékieket vagy a vidékhez kötődő, külföldön élő honfitársakat szándékoznak meghívni jövő augusztusban.

A Nemeskürty István író, Cselényi László, a Duna Televízió elnöke, Markó Béla RMDSZ-elnök, valamint a kisrégiók védnökei: Egyed Ákos író (Erdővidék), Haszman Pál (Kézdiszék), Gazda József (Orbaiszék) és Kónya Ádám (Sepsiszék) patronálta rendezvény alkalmával felavatják a dálnoki Óriás Pincetetőn a találkozó órára vagy iránytűre emlékeztető emlékművét.

A négynapos rendezvényen a tervek szerint a települések látnák vendégül elszármazottaikat, és a régió négy városában összpontosulnának az ünnepek, majd a Pincetetőn találkoznának a világban szétszóródott háromszékiek, ahol átadják a Pro Comitatu Covasnae-díjakat. Augusztus 20-án a perkői búcsúval, illetve este őrtüzekkel zárnák a világtalálkozót.
Domokos Péter - Új Magyar Szó

2006. július 14. - Jövőre mindenkit hazavárunk
Háromszéki Magyarok Világtalálkozója
Hétfőn a Maksa község határában lévő Óriáspince-tetőn került sor arra a rendkívüli sajtótájékoztatóra, amelyet a jövőre tervezett, nagyszabású rendezvény ötletgazdája Demeter János megyei tanácselnök és Imreh-Marton István, a főszervező Megyei Kulturális Központ igazgatója, a média és a társszervező csapat képviselőinek jelenlétében tartott.
A Háromszéki Magyarok Világtalálkozójára a szervezők meg kívánnak szólítani, hívni minden háromszéki, Háromszékhez kötődő, illetve Háromszék iránt érdeklődő személyt. Céljuk a háromszéki öntudat erősítése, az elszármazottak és itthon élők közötti kapcsolatok ápolása, valamint a szellemi és anyagi tőkék egyesítése Háromszék értékeinek nemzetközi szintű ismertetése, jövőjének kedvező kialakítása érdekében.
A háromszintesre tervezett, négy napig tartó rendezvénysorozatra 2007. augusztus 17 és 20-a között kerül sor. A világtalálkozó első, pénteki napján a megye minden települése megszervezheti saját kis ünnepét, így köszöntve mindazokat, akik a világ minden sarkából hazalátogatnak. A második nap (szombat) a kistérségeké. Ekkor a megye négy magyar városában, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Baróton kerül sor szakmai fórumokra és találkozókra, illetve mindent korosztályt megszólító kulturális rendezvényekre. Vasárnap, a rendezvény harmadnapján ökumenikus istentiszteletekre kerül sor Háromszék templomaiban, majd a besenyői tótól nem messze található Óriáspince-tetőn (a sajtótájékoztató helyszínén) találkozhatnak az ünneplő háromszékiek, ahol felavatásra kerül Zakariás Attila műépítész és Damokos Csaba formatervező által erre az alkalomra megálmodott és megtervezett, a megye történelméből ihletett emlékhely, majd átadásra kerülnek a Pro Comitatu Covasnae díjak. Kiemelkedő tehetségű háromszéki művészek előadásai következnek, míg az estet a Szörényi-Bródy szerzőpáros egyik műve zárja. Augusztus 20-án, hétfőn a nagyközönség figyelmébe ajánlják a perkői Szent István búcsút, majd este megyeszerte látható őrtüzek lángjainál záródik a Háromszéki Magyarok Világtalálkozója.
A jeles eseményhez neves védnököket kértek fel a szervezők: Nemeskürty István író, Cselényi László, a Duna Televízió elnöke és Markó Béla RMDSZ-elnök mellett a négy kisrégiónak is van egy-egy védnöke Egyed Ákos akadémikus (Erdővidék), Gazda József (Orbaiszék), Haszmann Pál (Kézdiszék) és Kónya Ádám (Sepsiszék) személyében.
A rendezvénysorozat hivatalos honlapja a www.vilagtalalkozo.ro, amely a bejelentkezett személyek adatbázisával, fórummal, szálláshely ajánlatokkal és más szolgáltatásokkal kívánja megkönnyíteni az ismerősök, barátok egymásra találását. A szervezők kérik minden háromszéki polgár, önkormányzat és más intézmény, egyház és civil szervezet segítségét a világtalálkozó népszerűsítésében, illetve az első és második nap programjainak és rendezvényeinek a megszervezésében.
A rendkívüli sajtótájékoztatón rendhagyó volt a kínálmáció is. A résztvevők egy pohár szilvapálinka után szalonnával, túróval, vöröshagymával és kenyérrel, illetve kürtőskalácssal voltak megkínálva.
Végül meg kell említenem, hogy az emlékhelynek kiszemelt helyszín különleges, tiszta idő esetén Háromszék vármegye több mint kétharmada (Erdővidék és a Felső-Oltmente kivételével), illetve az őt körülölelő Kárpát-kanyar teljes gyönyörűségében látszik. Erre a célra ennél alkalmasabb helyet a megyében aligha lehetne találni.
A rendezvénnyel kapcsolatos további fejleményekre lapunk hasábjain még viszszatérünk.
Demeter Zoltán – Erdővidéki Hetilap

2006. augusztus 18. - Háromszéki Magyarok Világtalálkozója
Amint arról a július 14-i lapszámunkban is értesítettük kedves olvasóinkat, jövő év augusztus 17 és 20. között a Kovászna Megyei Tanács kezdeményezésére, a Kovászna Megyei Művelődési Központ, valamint az ötletet felpártoló jónéhány civil szervezet és magánszemély közreműködésével első alkalommal szerveznek háromszéki magyar világtalálkozót megyénkben.
A kezdeményezés nem titkolt célja a háromszéki öntudat erősítése, az elszármazottak és itthon élők közötti kapcsolatok ápolása, valamint a szellemi és anyagi tőkék egyesítése Háromszék értékeinek nemzetközi szintű ismertetése, jövőjének kedvező kialakítása érdekében. Épp ezért a szervezők meg kívánnak szólítani, hívni minden háromszéki, Háromszékhez kötődő, illetve Háromszék iránt érdeklődő személyt.
A négy naposra tervezett nagyszabású rendezvénysorozat első napján a megye településeiben, másodnapján a négy magyar városban ünnepelhetnek mindazok, akik a világ minden sarkából hazalátogatnak, míg harmadnap a Maksa melletti Óriás Pinceőtetőn kerül sor emlékhelyavatásra, illetve megyei szintű rendezvényekre, majd augusztus 20őán részt vehetnek a perkői Szent István búcsún, illetve este megyeszerte látható őrtüzek lángjainál záródik a Háromszéki Magyarok Világtalálkozója.
A neves személyiségek védnöksége mellett sorrakerülő találkozó kistérségi és megyei programjának összeállításán már dolgoznak a szervezők, azonban az első nap rendezvényeinek a megszervezéséhez, illetve a világtalálkozó népszerűsítéséhez kérik minden háromszéki polgár, önkormányzat és más intézmény, egyház és civil szervezet segítségét.
A találkozó népszerűsítésének céljából a kezdeményezők www.vilagtalalkozo.ro névvel hivatalos honlapot is létrehoztak, amely a bejelentkezett személyek adatbázisával, fórummal, szálláshely ajánlatokkal és más szolgáltatásokkal kívánja megkönnyíteni az ismerősök, barátok egymásra találását.
Tisztelettel ajánljuk hát újra kedves olvasóink figyelmébe az említett honlapot, illetve kérjük segítségüket a rendezvény – elsősorban az elszármazottak irányában való – népszerűsítése érdekében.
Demeter Zoltán – Erdővidéki Hetilap

2006. szeptember 11. - Közélet: Felmérik az eresztevényi Óriáspince tetejét
A maksaiak számára megtiszteltetés, hogy a községhez tartozó Eresztevény fölötti Óriáspince nevű hegy tetejére tervezték a jövőév augusztus 17-18-án sorra kerülő Háromszéki Magyarok Világtalálkozójának monumentális emlékművét - jelentette ki Badi Álmos, Maksa község polgármestere. A terület községi vagyon marad, de a szükséges 2-3 hektárnyi legelővel készségesen beszállnak az emlékmű állításba, elvégeztetik a hegytetőtopográfiai felmérését, vállalják a továbbiakban is a rájuk háruló feladatokat. Az emlékműhöz vezető új út az eresztevényi cigánysor felé tartó, majd a hegytetőre emelkedő régi kövezett utat fogja követni. Nem kezdtek túl korán a munkához, mert a leendő emlékhelyen egy bronzkori halomsír is van, amelynek feltárása, sorsának eldöntése régészeink feladata.
(kgyz) - Háromszék napilap

2007. január 19. - Kalákával a világtalálkozóért
Gőzerővel folyik a készülődés az augusztus 17-20-a közötti Háromszéki Magyarok Világtalálkozója nagyszabású eseménysorozatra, melynek a maksai Óriáspince-tetőn tartandó központi rendezvényére mintegy százezer főt várnak. A szervezők tegnap a háromszéki magyar polgármesterekkel találkoztak az árkosi Európai Oktatási Központban, és a helyi önkormányzatok közreműködését kérték a szervezésben-lebonyolításban, illetve a létesítendő emlékhely elkészítésében kalákával.
Az ötletgazda Demeter János megyeitanács-elnök elmondta, a rendezvéysorozatnak szellemi üzenete van, újra birtokba kell venni a szülőföldet, hisz a jövőépítés nem csak az itthon maradottak feladata. Ezt mindenkinek saját rendezvényének kell éreznie.
Imreh-Marton István, a főszervező Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója kifejtette: a háromnapos esemény célja a háromszéki öntudat erősítése, az elszármazottak és itthon élők közötti kapcsolatok ápolása, a szellemi és anyagi tőkék egyesítése Háromszék értékeinek nemzetközi szintű ismertetése, jövőjének kedvező alakítása érdekében. Az ismertetett program szerint elsőnap, pénteken megyeszerte minden egyes település saját rendezvényekkel köszönti hazatérő és otthon élő fiait, lányait, valamint vendégeit. Szombaton a kistérségek ünnepeit tartják a régióközpontokban: Baróton, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Sepsiszentgyörgyön. Délelőtt szakmai társulások rendezvényei kapnak főszerepet, délután kulturális műsorokra kerül sor. Vasárnap a megye ünnepe lesz. A központi rendezvény helyszíne a Maksa fölötti Óriáspince-tető, ahonnan Erdővidék és Kommandó kivételével teljes Háromszék belátható. Délután felavatják az alkalomra létesítendő emlékhelyet, kiosztják a Pro Comitatu Covasnae-díjakat, majd reprezentatív kultúrmaraton keretében Háromszék kiemelkedő művészei lépnek fel. Este a Szörényi Levente négy történelmi rockoperájából összeállított Egy a nép, egy a magyar című produkció zárja a programot. Hétfőn, augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön a közönség figyelmébe ajánlják a perkői búcsút, este pedig az egykori lármafákra emlékeztető rendezvénnyel zárják a Háromszéki Magyarok Világtalálkozóját: az összefogás jelképeként minden település magaslatain őrtüzeket gyújtanak.
Az Óriáspince-tetőn kialakítandó emlékhely látványtervét Damokos Csaba képzőmővész ismertette. A tervet Zakariás Attila építésszel közösen készítették: egyfajta napábrázolás, bronzkori sírhalom körül a napkorongot jelképező tizenkét oszloppal, melyektől kifelé kőösvények rajzolják ki a lángnyelveket (ezek megközelítőleg Háromszék térképét vetítik a terepre), végeiken egy-egy kőoszlop jelképez egy-egy települést. Az oszlopokra a falu vagy város jeles szülötteinek nevét vésik fel.
Az emlékhely üzenetét Demeter János tomácsolta: a mi népünk elég erős ahhoz, hogy saját sorsát kezébe vegye és továbbvigye. Az elnök kérte, ki-ki járuljon hozzá az emlékműhöz meg a szervezéshez, amivel tud. Damokos Csaba hozzátette, úgy képzelik, hogy minél több településről származó anyagból állítsák össze: cserefából, fenyőből és kőből. Kocsis Béla kommandói polgármester máris megkérdezte, mennyi fára van szükség, Nyáguly Vilmos mikóújfalusi elöljáró a betűvéséshez való hozzájárulásról biztosította a szervezőket.
Szekeres Attila - Háromszék napilap

«« vissza | fel | bezár

 

 
Untitled Document
 

További médiapartnerek:
Sláger Rádió, Székely Hírmondó, Polyp TV, Profi Rádió, Plusz Portál, Erdővidék Hetilap, Marosvásárhelyi Rádió, www.erdovidek.ro, 24 FUN, Fókusz portál